התאחדות בולאי ישראל | Israel Philatelic Federation
חיפוש בקטלוג
חיפוש לפי
נושא:
שנה:
קטלוג:
חפש
תנאי שימוש בתמונות הבולים באתר הב"י

 תנאי השימוש בתמונות הבולים באתר הב"י

 

התאחדות בולאי ישראל מקדמת בברכה שימוש במידע ובתמונות בולי ישראל למטרות חינוכיות בכיתות בתי הספר ובפרסומים הפנימיים ברמת בית הספר. המעוניין להשתמש בתמונות הבולים לצורך מסחרי/פרסום/הפקת ספר וכד’, עליו לפנות לאגף החשב הכללי במשרד האוצר לצורך קבלת זכויות שימוש מאחר ועל פי החוק מתן הזכויות לשימוש בבולי ישראל נמצאות בידי החשב הכללי של משרד האוצר. את הבקשה ניתן להעביר למר עדי כהן adico@mof.gov.il  עם העתק לגב’ דריה פודשיבלוב dariap@mof.gov.il .

לפרטים נוספים אפשר לפנות לגב’ חנה כהן מנהלת יצור בולים בשירות הבולאי hanac@postil.com