התאחדות בולאי ישראל | Israel Philatelic Federation
חיפוש בקטלוג
חיפוש לפי
נושא:
שנה:
קטלוג:
חפש
תערוכות בולים בארץ ישראל
ניסיון ראשון לארגון תערוכה - 1935
תערוכת האגודה בחיפה - 7.4.1939
פילא - 8.4.1945
עשור לאגודת תל אביב - 23.12.1946
תערוכת אלומות שבוטלה - 8.12.1947
תבול - 1.5.1949
תולדות עמנו בבולים - 9.9.1951
תבא 1952 - 13.4.1952
שבוע הסטודנט - 11.4.1954
תבים - 13.10.1954
תצוגת בולים חקלאות וטבע - 26.1.1956
תערוכת אטום לצורכי שלום - 10.9.1956
תערוכת תעופה - 23.9.1956
חג הפרח בחיפה - 18.4.1957
תביל - 17.9.1957
תערוכת בולים אתא - 7.4.1958
עמק הירדן - 5.5.1958
ת. ב. אש - 1.6.1958
מעם אל עם - 19.5.1959
תביב - 9.10.1960
בולי ספורט - 18.4.1961
תבין 63 - 5.5.1963
תבאי - 30.11.1964
תבירה - 8.10.1968
תבית - 18.10.1970
חיפה 72 - 16.5.1972
ירושלים 73 - 25.3.1974
נתניה 76 - 25.4.1976
נצרת עילית 77 - 12.6.1977
תביר 78 - 23.4.1978
חיפה 80 - 28.9.1980
נתניה 81 - 2.6.1981
אשקלון 81 - 14.10.1981
באר שבע 82 - 5.10.1982
ראשון לציון 83 - 21.3.1983
תל אביב 83 - 25.9.1983
ישראפיל 85 - 14.5.1985
נתניה 86 - 19.10.1986
חיפה 87 - 16.4.1987
תערוכת בולי התנ"ך - 6.5.1987
עפולה 87 - 9.10.1987
עצמאות 40 - 19.4.1988
תבל 89 - 12.10.1989
באר שבע 90 - 5.10.1990
חיפה 91 - 24.9.1991
בולנוע - 19.4.1992
תלאפילה 93 - 22.8.1993
הצלב האדום והרפואה - 28.3.1994
סיפורי בולים - 12.6.1994
באר שבע 94 - 21.9.1994
ירושלים 3000 - 16.12.1995
כל סיפור בול - 8.6.1996
אשדוד 40 - 8.12.1996
אריאל 18 - 20.4.1997
נצרת עילית 1997 - 17.5.1997
ישראל 98 - 13.5.1998
אשקלון 50 - 6.10.1998
תל אביב 99 - 3.10.1999
באר שבע 2000 - 28.5.2000
ירושלים 2001 - 18.3.2001
קריית גת 2001 - 21.6.2001
בול של זהב - 22.7.2001
תלאבול 2004 - 3.5.2004
ירושלים 2006 - 8.5.2006
ישראל 2008 - 14.5.2008
ירושלים 2010 - 21.11.2010
תל אביב 2013 - 26.5.2013
ירושלים 2016 - 13.11.2016
ישראל 2018 - 27.5.2018
נטבול 2021 - 1.3.2021
AAPE 2021 - 15.6.2021